Lap teteje
 
Cikkek Szolgáltatásaink


Első interjú

Az "első interjú" a pszichológussal való első néhány találkozást jelenti. Az első pár ismerkedő ülés alatt együtt körvonalazzuk, mi is a probléma, igyekszünk közösen meghatározni, mi a terápiás cél. Az első interjú szabad beszélgetés, amelynek során sok kérdést is feltehetünk egymásnak. Az első pár találkozás során benyomást szerzünk egymásról és a közös munkáról, és eldöntjük, folytatunk-e terápiát. Ha igen, akkor pszichológiai terápiás szerződést kötünk, amely szóbeli megállapodás a terápia céljáról, kereteiről, szabályairól, módszereiről. Magától értetődik, hogy a pszichológust titoktartás köti az első interjútól kezdve az egész terápia során, és azt követően is.
    A pszichológiai állapotfelmérés egyes esetekben további vizsgálatokat, pszichológiai tesztek felvételét teheti szükségessé.

Érzelemfókuszú párterápia (EFT)

Az EFT (emotionally focused therapy) strukturált, 8-20 üléses terápiás módszer, amelyet elsősorban párok kapcsolati problémái esetén alkalmaznak, bár akár családterápiás folyamatba is bevonható megközelítés. Elmélete a kötődéselméleten alapul, gyakorlata szerint pedig élményközpontú, elsősorban érzelmeket mozgósító. Az EFT terápia célja, hogy a pár tagjait arra ösztönözze, hogy feltárják az állandósult, negatív interakciós ciklusukat, megértsék és megállítsák azt, és a terápiás üléseken lezajló pozitív élmények megtapasztalásán keresztül újra kialakítsák azt az érzelmileg biztonságos kötődést, amelyre minden emberi lénynek szüksége van. Az ülések heti gyakoriságúak, egy ülés 60 percig tart. Az ülésekről kép- és hangrögzítő berendezéssel felvétel készül, amely kizárólag szupervíziós/terápiás célra használható fel, a párok engedélyével.

Rövid dinamikus terápia

Minimum tizenöt-, maximum húszalkalmas beszélgetős terápia, ahol a találkozások számát az első interjút követően, a terápiás szerződésben közösen határozzuk meg. A rövid dinamikus terápia célja azoknak a tudattalan belső konfliktusoknak a megismerése és megoldása, amelyek a tüneteket, a problémákat, a kapcsolati nehézségeket okozzák. A terápia  heti egy-két ülésben zajlik, a beszélgetés bizalmas, a pszichológust titoktartás köti.

Dinamikus rövid terápiával jól kezelhetők:
  • a szorongásos problémák (pánikzavar, fóbiák, közlekedési nehézségek, szerepléssel kapcsolatos félelmek)
  • a hangulat zavarai, amelyek élethelyzeti nehézséghez köthetők: a veszteségek, a válás, a gyász okozta úgynevezett reaktív depressziós állapotok
  • az élethelyzeti változások kiváltotta egyéb problémák, szorongások: kapcsolati nehézségek, költözés, munkahelyi változások, gyermekvárás, szülés
  • a kapcsolati nehézségek, az életvezetési elakadások.

Szupportív terápia

Beszélgetős terápia, amelynek hosszát nem határozzuk meg előre. Célja a személyiség belső erőforrásainak feltérképezése, tudatosítása, megerősítése. Önismereti kérdések, újra és újra ismétlődő kapcsolati nehézségek esetén ez a választandó terápiás forma. Rendszerint heti egy ülésben zajlik.

Autogén tréning

Az autogén tréning egy relaxációs módszer, amely 12-15 alkalom alatt elsajátítható. A relaxációs módszerek a testi, lelki, szellemi egyensúly helyreállítását, valamint a pszichofiziológiai működés rendezését a testi lazításon és a testi-lelki élmények tudatosításán és feldolgozásán keresztül érik el. Az autogén tréning kifejezetten hatásos szorongásos problémák, valamint pszichoszomatikus problémák esetén. Általa nagyobb önismertre, a stresszel való jobb megküzdésre, teljesítményjavulásra tehetünk szert. A alapgyakorlatok kiegészülhetnek pozitív célformulákkal, szervtréning gyakorlattal is. 

Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás rövid, pár alkalomból álló, pszichológus által vezetett segítő beszélgetést jelent, mely egy aktuális dilemmára korlátozódik. Az ülések során a probléma körüljárásában, több oldalról való megvizsgálásában, esetlegesen egy döntés meghozásában segít a pszichológus.  Érdemes igénybe vennie, ha nehéz döntés előtt áll, életvezetési problémája, vagy kapcsolati konfliktusa van.

Expresszív (feltáró) terápia

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros terápiás forma, amelyben lényeges szerepet kap az egyén problémáinak mélyebb átdolgozása (a tudattalan folyamatok hosszabb feltárása). Ez a hosszúterápiás módszer a személyiség működésének részleges átalakulását, fejlődését eredményezheti. Azon esetekben javasolható, ahol a jelentkező képes hosszabb távú elköteleződésre, mélyebb önismereti céllal. Az ülések legalább heti egy - két alkalommal zajlanak, ülő helyzetben.

Család- és párterápia

A családterápia célja a családban, párkapcsolatban meglévő állandósult, de sokszor diszfunkcionális interakciós mintázatok módosítása, ezzel összefüggésben a család rendszerének átalakítása annak érdekében, hogy a család jobban tudjon alkalmazkodni a belső és külső kihívásokhoz.A családterápia a problémákat megélő, illetve az együtt élő családtagok jelenlétét kívánja meg, azonban a terápia során előfordulhatnak olyan szakaszok, alkalmak, amikor nem minden családtag vesz részt az ülésen. A terápiás alkalmak általában kéthetente másfél órában zajlanak, egyedüli vagy páros vezetéssel. A terápia során minden családtag véleménye egyformán fontos, és a terapeuta szem előtt tartja, hogy minden családtag szempontjait, érzéseit feltárja és megértse. A beszélgetések mellett sokszor egyéb terápiás módszerek (dramatikus megjelenítés, rajzolás, gyurmázás stb.), az ülések közötti időre adott „házi feladatok” is előfordulnak. 

Serdülőkonzultáció

A serdülőkor olyan életszakasz, amely mind a serdülő, mind a környezete számára stresszel teli időszakot jelent még akkor is, ha egyébként semmi kóros állapot nem áll fenn (pl. depresszió, öngyilkossági gondolatok), vagy nehezítő körülmény (pl. válás, költözés, iskolaváltás) nem merül fel. Ebben az időszakban tehát segítséget jelent a pszichológussal történő segítő vagy terápiás beszélgetés. Serdülőkonzultáció során a bizalmi kapcsolat a serdülő és a pszichológus között épül ki, ezért a szülők bevonása nagy körültekintést igényel. Amennyiben a serdülő problémái nem kóros mértékűek, a konzultáció akár négy ülésben is lezajlódhat.

Szülőkonzultáció

A gyermekek viselkedéses, érzelmei problémái kapcsán gyakran merül fel az az igény, hogy a szülők mélyebben megértsék saját szülőségüket, annak történetét, hogy vajon mit miért csinálnak a gyerekükkel kapcsolatban úgy, ahogy. Előfordul, hogy éppen azzal teszik a legtöbbet gyermekük megsegítése érdekében, ha feltárják, vajon miért nem tudnak máshogy viselkedni egy-egy helyzet kezelésekor, vagy honnan származnak nevelési elveik. De a szülőkonzultáció során körül lehet járni minden egyéb kérdést is, ami a szülői érzésekkel, viselkedéssel kapcsolatos.